Tisk

OSB-3 Desky

osbjpg.jpg

Desky typu OSB (Oriented Strand Boards - desky z orientovanch plochých třísek) jsou moderním materiálem postupně ve stavebnictví nahrazujícím překližku. Vyrábí se lisováním několika vrstev velkoplošných třísek spojovaných pojivem z umělé pryskyřice.Oproti vrobstandardních OSB desek se používá výhradně pojivo na bázi polyuretanovch pryskyřic, které neobsahuje žádný formaldehyd. Obsah této látky se tak redukuje na jeho úroveň obsaženou v dřevěné hmotě v přírodě .

Touto technologií vzniká velmi tuhý a stejnorodý materiál. OSB desky mají výborné mechanicko - fyzikální vlastnosti, dají se použít i ve vlhkém prostředí (OSB-3), samozřejmostí je zdravotní nezávadnost (emisní třída E1). Tyto materiály jsou velice dobře opracovatelné, bez problémů je lze řezat, frézovat, vrtat i přibíjet. Jejich atraktivní vzhled je s oblibou rovněž využíván v interiérech jako pohledovch vrstev obkladů i k výrobě nábytku.

Použití
Desky OSB jsou základnm konstrukčním materiálem dřevostaveb. Používají se k opláštění venkovních a vnitřních stěn, podhledů a podlah. Velmi často se využívají k bednění střech. Vzhledem k jejich rozměrové stálosti a lepší rovinnosti povrchu se jeví jako velmi vhodné pro bednění střech pod povlakové krytiny, asfaltové šindele, živičišné pásy apod.
Další možné použití nacházejí v betonářském průmyslu jako materiály pro ztracené bednění betonových konstrukcí.
Vzhledem k vynikajícím pevnostním charakteristikám se používají také k výrobě palet, obalů a přepravních kontejnerů.
Dále jak již bylo zmiňováno v interiérech jako pohledové vrstvy, k výrobě zahradních staveb, nábytku, atd.
OSB desky lze řezat pilou, frézovat a přibíjet. Hřebíky a svorky pevně drží i při malých vzdálenostech od okraje desek.

OSB-3 desky jako nosný stavební prvek

Desky OSB SUPERFINISH ECO jsou klasifikované podle EN 300 a EN 13986 jako OSB/2, OSB/3 a OSB/4:

OSB/2pro vnitřní použití jako nosný stavební prvek v suchém prostředítřída vlhkosti 1
OSB/3 -
pro vnitřní použití jako nosný stavební prvek ve vlhkém prostředítřída vlhkosti 2

V EUROCODE 5 pro navrhování dřev. konstrukcí jsou třídy vlhkosti označovány jako "třídy použití". Existují třídy použití:

  • Třída použití 1 (suché prostředí) je charakterizována obsahem vlhkosti, která odpovídá teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu, které překračuje 65% nejvýše několik týdnů v roce. U většiny jehličnatých druhů dřeva není překročena průměrná rovnovážná vlhkost 12%.
  • Třída použití 2 (vlhké prostředí) je charakterizována obsahem vlhkosti v konstrukčních materiálech,které odpovídá rel. vlhkosti okolního vzduchu, který překračuje 85 % nejvýše několik týdnů v roce (při teplotě 20 °C). U většiny jehličnatých druhů dřeva není překročena průměrná rovnovážná vlhkost 20%.
  • Třída použití 3 (venkovní prostředí), která je charakterizována klimatickými podmínkami vedoucími k vyššímu obsahu vlhkosti než u třídy použití 2.

Pro třídu použití 3 doporučujeme použít překližkové desky s fenolickým lepidlem.

Desky OSB vyhovují pouze třídám vlhkosti 1 a 2.

 

PŘEJÍT DO E-SHOPU ext

(pdf) osb (729,05kB)