Tisk

OSB Pyrotite ECO

Unikátní  cementová směs Pyrotite® na povrchu desky OSB Superfinish ECO je nehořlavý, netoxický, anorganický materiál, který je navržen tak, aby bránil vznícení a šíření plamenů. Patentovaná cementová směs se skládá z rozdrceného nehořlavého oxidu hořečnatého a přísad, které jsou pevně spojeny s nosnou OSB deskou. Směs je vyztužena skelnou mřížkou, jež zvyšuje soudržnost a pevnost celé vrstvy při běžném užívání i při zatížení požárem.

Obrázek č. 2: Použitím desek OSB Pyrotite ECO lze prodloužit dobu do celkového vzplanutí z několika mála minut až na desítky minut.

Oproti běžným deskám na bázi dřeva, desky OSB Pyrotite ECO disponují lepší klasifikací v hodnocení reakce na oheň. Podle evropské klasifikace (EN 13501-1) je dosažena třída B-s1,d0.

Vrstva Pyrotite® na povrchu desky OSB Superfinish ECO obsahuje krystalicky vázané molekuly vody. V případě, že je povrch desky vystaven intenzivnímu teplu, vytvořenému ohněm (vzrůst teploty cca nad 100°C), začne se krystalická voda uvolňovat. Z jedné desky 2,5 x 1,25 m se při požáru uvolní až 2 litry vody. Vznikající vodní pára ochlazuje povrch konstrukce, a tím napomáhá odolávat prohoření a zpomalí šíření ohně.

Pyrotite® je šetrný k životnímu prostředí. Neobsahuje nebezpečné chemické látky, proto není nutné mimořádné zacházení s odpadem či skladováním zbytků. Instaluje se jako standardní opláštění, bez potřeby speciálních nástrojů a ochranných pomůcek.

VÝHODY A OBLAST POUŽITÍ

Aplikace cementové směsi Pyrotite® na povrch OSB desky spolu s výztuží ze skelné rohože zvyšuje pevnost samotné OSB desky. Desky OSB Pyrotite ECO dodávají pevnost a bezpečnost stavebním konstrukcím. Při požáru zároveň zajišťují protipožární celistvost po řádově delší dobu, než je tomu např. u desek sádrokartonových.

Desky OSB Pyrotite ECO jsou lehčí a pevnější než sádrokarton. Při stejné tloušťce dosahují podobných požárních vlastností jako systémy opláštění, vycházející z kombinace OSB desky a sádrokartonu.

Použití desek OSB Pyrotite ECO šetří čas při montáži a je nákladově výhodnější. Technologie Pyrotite® na OSB deskách má více jak patnáctiletou ověřenou funkčnost. Na rozdíl od běžných protipožárních nátěrů, určených pro výrobky na bázi dřeva, protipožární úprava Pyrotite® neztrácí ani s časem svoje protektivní vlastnosti.

• Mechanická pevnost a únosnost ve třídě OSB 3 podle EN 300

• Třída reakce na oheň B-s1,d0

• 2 litry krystalicky vázané vody v jedné desce (2,5 x 1,25 m) se při požáru uvolní a zvýší tak odolnost proti prohoření>

• Skladba povrchové vrstvy Pyrotite® se skelnými vlákny zvyšuje pevnostní vlastnosti OSB desky

• Umožňuje rychlejší a cenově výhodnější řešení než konstrukce v kombinaci se sádrokartonem

• Lehčí a jednodušší manipulace a opracování oproti silikátovým deskám (sádrokartonové, sádrovláknité a cementové desky)

• Vysoká neprůvzdušnost pro užití v obvodových konstrukcích budov

• Více jak patnáctiletá zkušenost z praxe

• Vysoká rozměrová přesnost a stabilita

• Odolná vůči nárazům či poškození při manipulaci

• Vysoká rychlost suché výstavby

• Uplatnění v seismických oblastech

• Šetrné k životnímu prostředí, ani při požáru neunikají žádné nebezpečné chemické látky

© KRONOSPAN CZ

(pdf) KATALOG OSB Pyrotite ECO (728,93kB)

 

PŘEJÍT DO E-SHOPU ext