Tisk

Palubky, Podlahovky, Terasy

Palubky jsou dřevěné profilované přířezy, které jsou určeny především pro obkladové účely. Palubky se používají jako finální pohledové vrstvy interiérových stěn a stropů, nášlapné vrstvy podlah a jako obkladové materiály v exteriérech (opláštění fasád, štítů, střešních přesahů apod.)

Palubky - kvalita
Výchozím materiálem pro výrobu dřevěných palubek je kvalitní a převážně jehličnaté středové řezivo.
Vlhkost palubkových přířezů je všeobecně kolem 12%. Norma předepisuje vlhkost při dodání, a to v rozmezí 12 ± 2, u podlahových dílců 10 ± 2%.
Sortiment palubek se člení do 2 základních kvalitativních tříd - AB a C. Sortimentace a třídění se provádí zpravidla podle lícové strany palubky.

Palubky - použití
Pro venkovní obklady se vzhledem k větší exponovanosti vlhkostním vlivů doporučují používat silnější profily (obvykle 18mm). Pro účely interiérové většinou postačují palubky slabší (11 až 15 mm). Sortiment podlahových palubek představuje silnější materiály (nejčastěji 24 - 27 mm). Konkrétní tloušťka použité palubky rovněž závisí na podkladní vrstvě respektive skladbě obkladu.

Palubky - aplikace
Aplikace jakéhokoliv stavebního materiálu vyžaduje vždy určité technologické a konstrukční zásady. Montáž dřevěných palubek rovněž nelze nikterak podcenit. S ohledem na materiál - dřevo, jakožto hygroskopický materála (podléhá vlivům vody a vlhkosti - bobtnání, sesychání) je nanejvýše nutné provádění těchto prací zabezpečit odpovědnými a problematiky dřeva znalými osobami.

Palubky určené na vnitřní obklady se doporučují před montáží zhruba 14 dní uložit na budoucí místo určení. Doba takovéto "aklimatizace" závisí na tloušťce materiálu. Samozřejmostí je čisté a vyschlé prostředí s rovným podkladem a palubky je potřeba vybalit z neprodyšné fólie. U podlahových, tedy silnějších palubek je "aklimatizační" doba delší (až 4 týdny - dle tloušťky).

U obkladů v exteriérech je kromě povrchové úpravy důležitá i tzv. "konstrukční" ochrana dřeva. Kvalitně vyřešené a fungující detaily zaručí obkladu delší životnost a majiteli sníží náklady na údržbu objektu (detaily napojení, odkapové hrany, odvětrání obkladů, atd.)


Společnost Maph s.r.o. Vám dále ze sortimentu palubek, podlahovek a teras tyto produkty :

V případě Vašeho jakéhokoli dotazu nás prosím, kontaktujte.

 

Ceník zde: