GDPR

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Dle nařízení (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále os.ú.) se správcem těchto údajů stává MAPH s.r.o.
 2. Kontaktní údaje správce:

  adresa: Dlouhá 779, Liberec XXV, 46312, Tel: 485 164 062

 1. Os. ú. se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě
 2. Správce nejmenoval pověřence na ochranu os.ú.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Společnost zpracovává os.ú., které mu poskytl sám odběratel nebo os.ú., které společnost získala na základě plnění objednávky nebo poptávky.
 2. Společnost zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění kupné smlouvy.
 3. Kupní smlouvou se rozumí vystavená faktura na zboží nebo službu
 4. Společnost nijak dál os.ú. nevyužívá (nezasílá reklamní e-maily, netelefonuje s nabídkou zboží apod. )

 Účel zpracování osobních údajů

 1. Údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření kupní smlouvy, a to v tomto rozsahu: název subjektu, kontaktní telefon/e-mail, adresa, v případě plátce DPH i IČO a DIČ
 2. Údaje společnost získá od samotného zákazníka
 3. Při vlastním odvozu, není nutné zadávat identifikační údaje – všeobecný odběratel

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává os.ú. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 2. Po uplynutí této doby společnost údaje skartuje.

Kdo má kontakt s osobními údaji

 1. Zaměstnanci společnosti – fakturant, řidič, skladník
 2. Externí pracovník – účetní, řidič

Odběratel má právo:

 1. přístupu ke svým os.ú.
 2. na opravu os.ú.
 3. na výmaz os.ú.
 4. na omezení zpracování
 5. na přenositelnost údajů
 6. odvolat souhlas se zpracováním os.ú.
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu os.ú. v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu os.ú..

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení os.ú..
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť os.ú. v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k os.ú. mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Kontakty

Centrála Liberec

Dlouhá 779
Liberec
463 12

Po – Pá:
7:30 – 16:00

objednavky@maph.cz
info@maph.cz

+420 485 164 062
+420 482 343 321

Sklad Vrtky

Vrtky – bývalé JZD
Všelibice
463 48

Po – Pá:
7:00 – 15:30

drevomaph@gmail.com

+420 776 518 010